Σχεδιασμός-Τοποθέτηση Συστημάτων Άρδευσης

ΤΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟ’Υ’ΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΚΗΠΟ

 Η κατασκευή και η συντήρηση ενός όμορφου κήπου εξαρτώνται άμεσα από την ορθολογική χρήση του διαθέσιμου νερού. Αυτό προϋποθέτει προσεκτικό σχεδιασμό της πλέον ενδεδειγμένης - κατά περίπτωση – εγκατάστασης αρδευτικού δικτύου.

Για την ορθή και επιτυχημένη μελέτη ενός αρδευτικού συστήματος κρίνεται αναγκαίο να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως οι υδατικές ανάγκες των φυτών, η συχνότητα ποτίσματος, η ποιότητα του νερού, καθώς επίσης και η επιλογή της καταλληλότερης τεχνικής.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση ενός συστήματος άρδευσης αποτελεί εργασία θεμελιώδους σημασίας και για τον λόγο αυτό επιβάλλεται η ανάθεσή της σε ειδικούς.

Είναι γεγονός πως για την εξασφάλιση της αποδοτικότητας και της μακροζωϊας μίας τέτοιας εγκατάστασης, κρίνεται αναγκαία η διεξαγωγή τακτικού ελέγχου και συντήρησης. Ωστόσο, η πείρα έχει διδάξει ότι από την στιγμή που το σύστημα άρδευσης είναι σωστά σχεδιασμένο και εγκατεστημένο, ελαχιστοποιούνται και οι οποιεσδήποτε εργασίες συντήρησης.

Η εταιρεία μας διαθέτει έμπειρους και αξιόπιστους ειδικούς, οι οποίοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα πλέον επιθυμητά αποτελέσματα στον συγκεκριμένο τομέα.

 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ – Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

 Στις πλείστες περιπτώσεις η άρδευση των κήπων πραγματοποιείται με αντλίες, οι οποίες τοποθετούνται σε ντεπόζιτα ή γεωτρήσεις. Στις περιπτώσεις αυτές η αντλία αποτελεί την “καρδιά” της εγκατάστασης, γι’ αυτό και η επιλογή της θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και πάντοτε σε συνάρτηση με τις ανάγκες του συγκεκριμένου κήπου.

Η εταιρεία μας, με βάση τις γνώσεις και τις εμπειρίες της, μπορεί να δώσει αξιόπιστες συμβουλές στο εν λόγω ζήτημα και παράλληλα βρίσκεται σε θέση να μπορεί να προσδιορίσει επακριβώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές της αντλίας που απαιτείται για εκάστη περίπτωση.

 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

 Η επιλογή του κατάλληλου συστήματος για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά είναι ζωτικής σημασίας.

  • Για την άρδευση γρασιδιού τοποθετούνται υπόγειοι αναδιπλούμενοι, στατικοί και περιστροφικοί εκτοξευτήρες (pop up – sprinklers).
  • Για θάμνους, δέντρα και άλλα τοποθετούνται πέκκα σταγόνων, bubblers και άλλα.

Με την σωστή επιλογή του συστήματος άρδευσης επιτυγχάνεται και ο σκοπός του, που είναι η απρόσκοπτη παροχή ικανοποιητικής ποσότητας νερού στο ριζικό σύστημα των φυτών.