Συντήρηση Κήπων και Αρδευτικών Δικτύων

Ο σχεδιασμός του κήπου έγινε και η κατασκευή του ολοκληρώθηκε. Ο χρόνος ζωής του κήπου σας και η καλλωπιστική του αξία όμως, θα εξαρτηθούν 100% από το επίπεδο συντήρησής του.

Ο κήπος είναι στην ουσία ένας ζωντανός οργανισμός και απαιτεί συνεχή φροντίδα, ιδιαίτερα σήμερα που το περιβάλλον (εδαφικές και κλιματικές συνθήκες) βάλλεται από κάθε κατεύθυνση. Από την μια πλευρά έχουμε την απότομη εναλλαγή των θερμοκρασιών και από την άλλη μεριά παρατηρείται σκόνη, υγρασία και πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Όλοι αυτοί οι παράγοντες αποτελούν ιδανικές προϋποθέσεις για την εμφάνιση μυκητολογικών και άλλων ασθενειών.

Η καταπόνηση του γρασιδιού και του εδάφους, η εξάντληση των θρεπτικών στοιχείων από το ριζόστρωμα, η κακή ποιότητα του νερού και η εναπόθεση αλάτων αποτελούν προβλήματα που απαιτούν μόνιμες και επαγγελματικές λύσεις.

Η Babylon Gardens αναλαμβάνει τη συντήρηση κήπων και άλλων χώρων πρασίνου, εργαζόμενη πάντοτε σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα συντήρησης και τηρώντας χωρίς παρεκκλίσεις τον κώδικα καλής γεωργικής πρακτικής και δεοντολογίας.

Η Babylon Gardens εργάζεται με ζήλο, συνέπεια και υπευθυνότητα καθώς αναπτύσσει κάθε μορφής έργο πρασίνου.

Οι υπηρεσίες συντήρησης κήπων περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  • Κούρεμα γρασιδιού σε τακτά χρονικά διαστήματα

  • Ξεχόρτισμα ανεπιθύμητης βλάστησης με την χρήση μηχανικών και χημικών μέσων

  • Κλάδεμα θάμνων και δέντρων σύμφωνα με τις εποχές και τις ξεχωριστές τους ανάγκες

  • Λιπάνσεις φυτών

  • Ψεκάσματα για πρόληψη και καταστολή μυκητολογικών και εντομολογικών εχθρών, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας

  • Ανανέωση – αναφύτευση φυτών ή γρασιδιού όπου παραστεί ανάγκη

  • Περισυλλογή και απομάκρυνση κλαδεμάτων και άχρηστων υλικών που προκύπτουν από τις κηπουρικές εργασίες

  • Συντήρηση φυτών εσωτερικού χώρου

  • Συντήρηση αρδευτικού δικτύου

  • Πραγματοποιούνται επίσης ειδικές εργασίες κλαδέματος φοινικιών και καθαρισμού των κορμών τους, ενώ αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά ο ρυγχοφόρος κάνθαρος και άλλοι εχθροί τους